Teadustöö

Hiiumaa Muuseumi teadustöö põhisuunaks on muuseumi kogude ja Hiiumaad puudutava ainese uurimine, analüüsimine, interpreteerimine ning üldistamine. Uurimistöö väljunditeks on näitused, trükised, loengud, konsultatsioonid ja eksperthinnangud.

Viimaste aastate suurimaks ettevõtmiseks on olnud Hiiumaa Koguteosesse artiklite kirjutamine, tervikteose toimetamine ning osaline illustreerimine.

Oleme eksperdid Hiiumaa rahvariiete alal ja mitmetes teisteski rahvakultuuri valdkonna ning ajaloo küsimustes.

Oleme alustanud Hiiumaa tööstuse ajaloo uurimist ja jäädvustamist ning osaleme üle-eestilises projektis “Murdekoht või lahtihüpe”, mis jäädvustab ja analüüsib aastaid 1988-2000.

Üks meie 2016. aasta näitustest keskendub 50 aasta tagusele ajale Hiiumaal, mille mõistmine ja eksponeerimine nõuab samuti põhjalikku uurimist.

 

Projektid
Hiiumaa koguteos
Evald Terase pärand
Eesti 1987-2000: murdekoht või lahtihüpe?
Lääne – Eesti ajaloolised ja uued sadamad