Digikoopia tellimine

Soovi korral teeme teile digikoopiaid Hiiumaa Muuseumi kogudes olevatest museaalidest, fotodest ja arhiivmaterjalidest. Digikoopia tähendab kas skaneerimist (paberdokumendid, fotod) või pildistamist (ruumilised esemed). Selleks palume täita digikoopia tellimisleht (vt allpool). Eelnevalt palume leida vajalike museaalide registreerimisnumbrid  andmebaasi MUIS Hiiumaa Muuseumi osast.

SA Hiiumaa Muuseumid digikoopia tellimusleht

Digikoopiate tellimise hinnakiri

Lisainfo ja tellimine: kadri.kuusk@hiiumaamuuseum.ee