Muuseumikogu

Hiiumaa Muuseumi kollektsioon sai alguse Leisu ja Mänspäe kooli koduloolistest kogudest, mille tekkimise eest saame tänada innukat koduloolast, kooliõpetajat ja muuseumi esimest direktorit Volli Mäeumbaeda. Hiiumaa Muuseum avati 28. mail 1967. aastal isetegevusliku muuseumina Kassari mõisa antvärkide majas, kus asub praegugi tervikekspositsioon Hiiumaa ajaloost.

Kuna peaaegu kõik kooli koduloonurka kuulunud esemed toodi üle loodavasse koduloomuuseumisse, kallutas see tugevasti talupojakultuuri esindatust kollektsioonis Lõuna-Hiiumaa suunas. Valdav osa neist esemetest pärineb 19. sajandist ja 20. sajandi algusest. Hiljem on püütud leida etnograafiakogus puuduolevat esemelist esindatust ka muudest Hiiumaa piirkondadest. Põhiteemadena joonistuvad peale talukultuuri välja meremeeste ja kalameeste elu, vabrikutööliste elu, aga ka koole, valitsemist, hiidlaste loomingut ja harrastusi iseloomustavad kogud.

Kogude üldilmet on mõjutanud samuti muuseumi koosseisu kuuluvad filiaalid. Alates 1973. aastast kuulub Hiiumaa Muuseumile Eesti kontserdimuusika ühe rajaja Rudolf Tobiase sünnikodu Käinas ning 1987. aastast Põhja – Euroopa arhitektuuri haruldase näitena Mihkli taluhoonete kompleks Malvaste külas. 1988. aastal pärandati testamendiga Hiiumaa Koduloomuuseumile Kroogi talu – 1930-ndatest aastaist pärinev kommunistlikust küüditamisest mõjutatud perekonna ainulaadne elamukompleks Valgu külas. 1998. aastast on muuseumi peamajaks Pikk Maja – endine Kärdla Kalevivabriku direktorite maja. Kõik see on andnud Hiiumaa Muuseumile võimaluse tutvustada läbi muuseumihoonete, esemete ning paikade möödunut ja tänast päeva.

Hiiumaa Muuseumi kogud on mõeldud uurimistööks, ideede andmiseks uusloominguks, näituste koostamiseks, pedagoogilisteks ja muudeks inspireerivateks tegevuseks.

Alates 2022. aastast on muuseumis avatud ka digifotokogu ja digiarhiiv, kus hoiustatakse vaid digitaalsel kujul olemasolevaid museaale.

SA Hiiumaa Muuseumid muuseumikogu korralduse põhimõtted

Kogude kasutamise võimalused
Hiiumaa Muuseumi põhihoidlad asuvad Pikas Majas Kärdlas ja Kassari ekspositsioonimajas. Museaalide hoidlast välja toomine toimub eelneva kokkuleppe alusel.

SA Hiiumaa Muuseumid kogude kasutamise kord

Kadri Kuusk
peavarahoidja
kadri.kuusk@hiiumaamuuseum.ee
+372 463 2091