Uue ekspositsiooni tarind Kassari muuseumihoones

Projekti rahastab Euroopa Liidu Maaelu Arengu Põllumajandusfond oma LEADER meetme kaudu.

Käesolev projektitaotlus aitab lahendada ekspositsiooni „kõva“ osa, ehk stendide, vitriinide ja valgustuse sisseseadmise.

Ekspositsioon esitab uue ja ootamatu nurga alt hiiumaa ajalugu ja kultuuri. Varasematele teemadele lisandub kaasaegsemat materjali 21. sajandist.

Toetus programmist LEADER 4014,02 EUR.