Põnevad leiud Kärdla kalevivabriku ajast

Kuigi Kärdla kalevivabriku põletamisest taganevate Punaarmeelaste poolt möödus sellel aastal 70 aastat, leidub Kärdlas veel palju vabrikuga seonduvaid põnevaid esemeid. Sellel suvel leidsid tee muuseumi Kärdla kalevivabrikut juhtinud Robert Eginhard von Ungern-Sternbergile kingitud karikas ja tema pojale Ernst Otto Adam von Ungern-Sternbergile kuulunud teleskoop ja pikksilmad.