[KØØK]

Näitus Pikas Majas

Tihti pole perekonna jaoks kesksemat kohta kui köök. Köök on kohaks, kus ollakse nii heas kui halvas, kohaks kus räägitakse nii tõsistel teemadel kui ka aetakse lõbusat loba. Sageli sünnivadki kogu pere mõjutavad ja läbi elu kandvad otsused just köögis, mis on pealtnäha juhuslikud, kuid ometi nii elulised.KÖÖK-Kadri-

Näitus räägib inimese valikutest ja võimalustest oma elukoha ning elu korraldamisel Hiiumaal läbi 20. sajandi. Välja on pandud nelja köögi interjöörid, mis püüavad järgi aimata Teise maailmasõja eelset asundustalu kööki, 1950. aastaist pärit eramu kööki, 1970.- 1980. aastate korteri kööki ja 1990. aastatel vastavalt võimalustele uuendatud kööki.

Väljapanek toimib kahel tasandil – ühelt poolt on see küllaltki paljudele nostalgia pakkumine, kes on sarnaste esemetega koos kasvanud ja elanud. Teisalt on see aga näitus mentaliteedi ja võimaluste muutumisest läbi eri kümnendite.

Näituse [køøk] nimekuju on samuti tähenduslik. Nimelt jääb paljudele mujalt Eestist saabunuile hiidlaste kõnepruugis kõrvu häälik, mis pole ei ö ega õ. Ühelt poolt on köök nii üldine ja kõiki ühendav, kuid selle teistsugune hääldamine annab aga eksimatut tunnistust inimese päritolust.