Hiiumaa koguteos

Peagi trükis ilmuv Hiiumaa koguteos (vt. lähemalt koguteos.ee) on uurimuslike artiklite kogumik. Praegu käib selle 1360- leheküljelise sisutiheda materjali viimane toimetamine ja trükiks ettevalmistamine. Eri osade toimetamise eest vastutavad Hiiumaa Muuseumi teadusdirektor Helgi Põllo ja sihtasutuse juhatuse liige Toomas Kokovkin. Lisaks sellele loevad artikleid üle teised muuseumitöötajad. Toimetamisega paralleelselt toimub veel illustratsioonide valimine ja trükiks ettevalmistamine.

Koguteos Hiiumaa saab olema laadilt sarnane seniilmunud koguteostele (Saaremaa I-II, Järvamaa I-III; Muhumaa, Pärnumaa jt). Teosesse on planeeritud 69 artiklit  66 autorilt ja need on jagatud 5 peatükki: I Loodus, II Ajalugu, III Majandus IV Rahvas ja rahvakultuur, V Kultuurilugu.
Esimese nii mahuka Hiiumaad käsitleva suurteose koostamist alustati 2004. aastal, mil moodustati mittetulunduslik ühing Hiiumaa Teabekapital. Juhatusse valiti Helgi Põllo, Ermo Mäeots ja Aivi Telvik. Koguteose sisulise töö korraldamiseks kutsuti ellu ka toimetuse kolleegium koosseisus Ülo Kaevats (esimees), Taavi Pae, Vello Tõnso, Toomas Kokovkin, Kalev Kotkas, Vello Kaskor ja Helgi Põllo. Eelkokkulepe sõlmiti Eesti Entsüklopeedia kirjastusega, kes pidi vastutama illustreerimise, küljendamise ja trükkimise eest.

Hardo Aasmäe, kes juba tol ajal oli ettevõtmises asjatundlikuks nõuandjaks, pani hiidlastele südamele, et iga koguteos saab valmida kohaliku haritlaskonna eestvedamisel ja kaasalöömisel. Aastate jooksul on kirjutatud palju projekte, et toetada uurimist, tekstide kirjutamist, esmast toimetamist ja teisi vajalikke tegevusi. Hoolimata pingutustest, ei mahu kogu Hiiumaa lugu ka nende kaante vahele ära ja nii jätkub tööd veel tulevastelegi põlvedele.

2013. aasta algusest on sõlmitud koostööleping Hiiumaa Muuseumiga Koguteose sisulise toimetamise ja illustreerimise toetamiseks.