Evald Terase pärand

Projekt “Evald Terase pärand” sai alguse 2014. aasta kevadel. Hiiumaa Muuseumi ja Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsi koostöö tulemusena säilitatakse osa Evald Terase kirja- ja kunstivarast Hiiumaa Muuseumis.
Praeguseks on valdav osa muuseumisse toodud Terasele kuulunud asjadest puhastatud ning korrastatud ning ootavad täpsemat dokumenteerimist ning hoiustamist muuseumi raamatukogus või hoidlates.
Evald Terase pärandi muuseumisse jõudnud osa koosneb peamiselt tema isiklikest käsikirjalistest materjalidest (tunnikonspektid, üksikuid kirju kirjavahetustest ja muud) ning erinevatest raamatutest – alates lasteraamatutest ning lõpetades kunstiajaloo raamatutega. Samuti kuulub sinna Evald Terase joonistusi, aga ka rohkelt fotosid ning fotokoopiaid. Hiiumaa Muuseumi fookuses ongi säilitada legendaarsele õpetajale kõige iseloomulikum – joonistused, fotod, kirjad, tunnikonspektid, samuti valik raamatuid, mis on peagi huvilistele kohapeal kasutuseks kättesaadavad.