Avatud on digifotokogu ja digiarhiiv

Esimesed digifotod muuseumi digikogus on  halulaeva”Hiiu Ingel” emapuu langetamisest 2010. aastal. https://www.muis.ee/museaalview/4308417

 

Alates 2022. aastast on muuseumis avatud ka digifotokogu ja digiarhiiv, kus hoiustatakse vaid digitaalsel kujul olemasolevaid museaale.

Muuseum on digifotode ja digikujul arhiivmaterjali vastuvõtmist kaua edasi lükanud. Pikslitest koosneva “õhu” kogumine on justkui vastuolus  muuseumi aluspõhimõtetega. Siiski tuleb ka 55-aastasel muuseumil noortega sammu pidada ning tõdeda, et digimaailm on tulnud selleks, et jääda.

Fotokunsti algusaegadel oli inimesi, kes pelgasid pildile jääda. Levisid arusaamad, et inimese hing võib pildi sisse minna. Nüüd oleme jõudnud ajastusse, kus paljudest fotodest ainult hing ongi müstilise pikslitekogumina järgi jäänud  ja füüsiliselt pole midagi näppude vahele võtta.

Hiiumaa muuseumi esimene eelistus on alati  koguda originaale, olgu selleks siis fotod, ajaloolised dokumendid või esemed. Nüüd oleme avatud vastu võtma ka pelgalt kujutisi muuseumile huvipakkuvatest fotodest ja dokumentidest, millest inimesed ei raatsi loobuda. Sarnaselt kogume ka sünnipäraseid digifotosid, mis kunagi pole fotopaberit näinudki. Telefoniga tehtud piltidele on siiski nõue, et foto resolutsioon peaks olema piisavalt kõrge, et digihoidlavääriliseks saada.

HIIUMAA MUUSEUMI KOGU