Tuulelipud ausse ja vardasse!

Projekti rahastab toetusprogramm Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2015-2019. 

Tulenevalt toetusprogrammi eesmärkidest väärtustada ja taaselustada Eesti saartele ja eestirootsi aladele omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist eripära. Kaasa aidata vaimse kultuuripärandi taastumisele ja elavas kasutuses püsimisele. Noorte sidumine esivanemate keele ja kultuuripärandiga. Loomemajanduse arendamist.

On käesoleva projekti eesmärgiks tuulelipu kui saarte kultuuripärandi tüüpilise elemendi laiemalt tutvustada ja kasutada.

Tuulelipud on olnud meie kui mereäärse piirkonna üheks tunnusesemeks ja nende kasutamine ning vaatamine igal hommikul harjumuspäraseks tegevuseks. Ometi on tuulelippude valmistamine viimastel aastakümnetel järsult vähenenud ning isegi nende kasutamine ehiselemendina näitab kadumise märke. Just seepärast peame mõistlikuks tuulelipud arutlusaineks võtta ning panna inimesed neid igapäevaselt märkama. Plaanis on tuuleliputeema ka UNESCO Eesti vaimse pärandi nimistusse kanda. Teisalt püüame luua olukorda, et kohapealt oleks võimalik  hiiupärast tuulelippu tellida või osta.Tuulelippude valmistamisest võiks kujuneda meie loomemajanduse edendamise võimalus.