Muuseumist

Sihtasutuse Hiiumaa Muuseumid eesmärgiks on koguda, säilitada ja vahendada Hiiumaa kultuuripärandit ning tugevdada meie saare kultuuri-, hariduse- ja turismialast konkurentsivõimet.

Meil on üle 32000 esemega muuseumikogu, mille teadusliku läbitöötamise, säilitamise ja eksponeerimisega tegeleb igapäevaselt mitu spetsialisti. See tagab uurijatele järjest parema juurdepääsu kogudele nii kohapeal kui veebikeskkonnas.

Konsulteerime huvilisi ka ajaloo- ja kultuuripärandi küsimustes, teeme ise sellekohaseid uurimistöid ning kirjastame tulemusi.  Avalikkuse jaoks korraldame seminare, konverentse, loenguid, koolitusi, ekskursioone ja loomulikult näitusi. Õpihimulised külastajad on oodatud meie muuseumitundidesse ja  töötubadesse.

Meil on väike raamatukogu, mida saavad kasutada eelnevalt registreerunud uurijad. Siin on hulk Hiiumaa-teemalisi teoseid, aga ka etnograafia-, ajaloo- ja kultuurialaseid kirjutisi.

Muuseum pakub ka muid teenuseid, näiteks võimalust soovijatel kasutada meie filiaale ja ruume mitmesuguste sündmuste korraldamiseks (abielu registreerimine, vastuvõtt, seminar, piknik jms).  Muuseumil on viis osa ehk filiaali, igaühel oma nägu ja olemus. Kontserdipaigana on tunnustust pälvinud hea akustikaga saal Pikas Majas.

Koos Hiiumaa omavalitsuste, ühingute ja teiste muuseumidega osaleme saare kultuuripoliitika väljatöötamises ja kujundame saarel meile omast kultuuriväärtuslikku keskkonda. Koostöös Muinsuskaitseametiga teeme ettepanekuid muinsuskaitseliste asjade mälestiseks tunnistamises. Osaleme Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu koostamises ja koos MTÜ-ga Hiiumaa Teabekapital Hiiumaale oluliste suurtrükiste väljaandmises.

Rahvusvahelisel tasandil teeme koostööd lähipiirkonna muuseumide ja erialaspetsialistidega. Osaleme projektides, mis on seotud looduse, kultuuripärandi ja turismiga. Osaleme Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu (ICOM) töös ning teeme koostööd UNESCO programmiga “Inimene ja Biosfäär”.

Kontakt

Töötajad