Hiiumaa-teemalised raamatud muuseumi raamatukogus

Muuseumil on väike raamatukogu, mida saavad kasutada eelnevalt registreerunud uurijad. Siin on hulk Hiiumaa-teemalisi teoseid (vt allpool), aga ka etnograafia-, ajaloo- ja kultuurialaseid kirjutisi.


JUNG, J. (1875): Rootslaste wäljarändamine Hiiomaalt aastal 1781, ja teiste Eestimaal elawa Rootslaste loust aastast 1345 kunni 1800.. Trükitud H. Laakmanni kulu ja kirjadega, Tartus.

(1932): Kärdla tarvitajateühingu 25 aastat. (1907-1932). , , 24.

MÄGISTE, J., ELISTO, E. & VESKI, J.V.J. (1935): Eesti keel. Akadeemilise Emakeele Seltsi ajakiri Nr. 2-3/1935. Eesti Keel. Akadeemilise Emakeele Seltsi ajakiri Nr. 2-3/1935, , 96.

VRAGER, E. (1938): Valged rannad. Luuletusi.. Olioni Kirjastus, Tallinn.

ARISTE, P. (1939): Murdenäiteid Pühalepa kihelkonnast.. K. Mattieseni trükikoda, Tartu.

ILUS, K. (1959): Esimese Eesti üldlaulupeo 90. aastapäevale pühendatud Hiiumaa rajooni 1959. aasta laulupäeva juht.. Trükikoda “Hiiutrükk”, Kärdla.

JALASTO, H. (1960): Hiiumaa. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn.

SOANS, O. (1964): Paul Kamm.. Kirjastus “Kunst”, Tallinn.

ROOSMA, M. (1966): Hüti klaasikoda Hiiumaal. Jooni klaasimanufaktuuri tegevusest Eestis XVII sajandil.. Kirjastus “Kunst”.

VAIN, H. (1966): Mööda Hiiumaad.. “Eesti Raamat”, Tallinn.

KASK, A. (1966): Valimik eesti murdenäiteid.. Tartu Riiklik Ülikool, Eesti keele kateeder, Tartu.

REBASSOO, H. (1967): Hiiumaa floora ja selle genees.. Kirjastus “Valgus”, Tallinn.

VRAGER, E. (1971): Hiiumaa ja hiidlased. Ülevaade saarest ja rahvast.. Estprint Ltd. Toronto.

KIISA, U. (1971): Kassari.. Kirjastus “Eesti Raamat”, Tallinn.

PRIIDEL, E. (1972): Kirjanduslik Hiiumaa.. Kirjastus “Eesti Raamat”, Tallinn.

KAUBER, M. & SALMRE, V. (1972): Hiiumaa. Kirjastus “Eesti Raamat”, Tallinn.

MÄEUMBAED, V. & REBASSOO, H. (1973): Siin- ja sealpool maanteed. Hiiumaa.. “Eesti Raamat”, Tallinn.

JÜSSI, F. (1973): Hiiumaa laiud.. Kirjastus “Eesti Raamat”, Tallinn.

REBASSOO, H. (1975): Botaanilisi kilde 17 Hiiumaa suvest.. “Valgus”, Tallinn.

MÄEUMBAED, V. & REBASSOO, H. (1975): Po obeim storonam dorogi. Hiiumaa. “Eesti Raamat”, Tallinn.

TOOMSALU, H. (1978): Hiiumaast ja hiidlastest.. Kirjastus “Perioodika”, Tallinn.

HELEMÄE, K. (1979): Hiiu rand.. Kirjastus “Eesti Raamat”, Tallinn; Kalurikolhoos “Hiiu kalur”.

LAIGNA, K. (1979): Mööda Eestimaad. 37 matkamarsruuti.. Kirjastus “Eesti Raamat”, Tallinn.

ILUS, K. (1980): Tahkuna – Kõpu.. “Eesti Raamat”, Tallinn.

PUULAANE, P. (1982): Ranna ingel. Noorsoolugu Hiiumaalt Reigi-Kõpu murrakus.. Kirjastus “Eesti Raamat”, Tallinn.

AHVEN, H., MUST, M. & NEETAR, H.J. (1982): Kodumurre 15/1982. , , 144.

ÕISMETS, H. (1983): Hiidlase visadusega.. Kirjastus “Eesti Raamat”, Tallinn.

RATAS, R. (1984): Heltermaa – Kärdla – Kõpu – Vaemla.. “Eesti Raamat”, Tallinn.

LEITO, T. (1984): Aastaring laidudel.. Kirjastus “Valgus”, Tallinn.

KIISA, U. (1985): Kassari.. “Eesti Raamat”, Tallinn.

VÄLJAL, E. & PUUSEPP, T. (1987): Hiiumaa.. Kirjastus “Eesti Raamat”, Tallinn.

PAUSKA, T. (1988): Kärdla, hiidlaste linn.. Kirjastus “Eesti Raamat”.

A:SON-UTAS, J. (1989): Svenskbyborna. 60 år i Sverige 1929-1989.. Bokförlaget Hanseproduktion AB, Visby.

HEINSOO, E. (1990): Hiidlaste lauluraamat 1990.. .

KAUBER, M. (1992): Hiiumaa. Siin- ja sealpool maanteed.. Olion, Tallinn.

POST, R. (1992): Hiiumaa eripära ja arengusuunad.. Lääne-Eesti Saarestiku Biosfääri Kaitseala Hiiumaa Keskus.

JEESER, M., KOKOVKIN, T. & VAHTRA, K. (1993): Pirrujaak 1: Hiiumaa varandus.. , , 64.

MILÄNDER, G. (1993): Pirrujaak 2: Hiiumaa mardikalised (Coleoptera).. , , 120.

LEITO, T. (1994): Vaikuse värvid.. Eesti Loodusfoto, Tartu.

IHERMANN, A. (1994): Hiiumaa Aastaraamat A.D. 1993.. Hiiumaa Teadus- ja Hariduskeskus TUURU, Kärdla.

TALI, L. (1994): Pirrujaak 3: Hiiumaa loodusbibliograafia 1884-1990.. , , 48.

LEITO, T. (1995): Käina laht/Käina Bay.. , , .

IHERMANN, A., LÜSI, M. & POST, R.J. (1995): Hiiumaa Aastaraamat A.D. 1994.. Hiiumaa Teadus- ja Hariduskeskus TUURU, Kärdla.

LEITO, A. & LEITO, T. (1995): Pirrujaak 4: Hiiumaa linnustik. Bird fauna of Hiiumaa.. , , 160.

IHERMANN, A. & LÜSI, M. (1997): Hiiumaa Aastaraamat A.D. 1995-1996.. Hiiumaa Teadus- ja Hariduskeskus Tuuru; Hiiu Maavalitsus, Kärdla.

JESMIN, R. (1998): Kärdla.. Kärdla Linnavalitsus, LOGOS, Tallinn.

KOKOVKIN, R., SEDRIK, P., TELVIK, A. & SÕRMUS, K. (1998): Hiiumaa Aastaraamat 1997.. Hiiu Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond; Sihtasutus Tuuru, Kärdla.

TUULIK, T. (1998): Pirrujaak 5: Hiiumaa orhideed.. , , 134.

LEITO, T. & VAHER, V. (1998?): Hiiumaa. Hiiukoda; Forssan Kirjapaino OY.

SIHTASUTUS TUURU & HIIU MAAVALITSUS (1999): Hiiumaa külaseltsid. Seisuga 1. detsember 1998.. , , 24.

JESMIN, R. (2000): Kärdla kool (1830-2000). Kärdla Keskkool.

HIIUMAA TURISMILIIT, LEITO, T., KITKAS, T. & ENGSO, A. (2000): Hiiumaa 2000.. , , 34.

PÕLD, M. & LEITO, T. (2000): Hiiumaa keskkonnaatlas 2. Hiiumaa metsad.. , , .

KOKOVKIN, R., SEDRIK, P., SÕRMUS, K., TELVIK, A., TUULIK, M., ESTA, T. & KATTEL, A. (2000): Hiiumaa Aastaraamat 1999.. Hiiu Maavalitsus, Kärdla.

POST, R. (2000): Kassari käsiraamat.Juhiseid kogukonna arendamiseks.. Kassari Haridusselts; Euroopa Liidu Phare Demokraatia Mikroprogramm, Kassari.

SUUROJA, K. (2001): Kärdla meteoriidikraater.. , , 38.

SUUROJA, K. (2001): Kärdla meteorite crater.. , , 38.

HIIU MAAVALITSUS (2001): Hiiumaa arvudes 2000.. , , 28.

BURIAN, J. (2002): Saared, inimesed, sillad.. Jan Burian, Tallinn.

ULJAS, J., POST, R., HEIDMETS, M. & OJALA, A.J. (2002): Hiiumaa ja hiidlane 1999. Sotsioloogiline uurimus.. Tallinna Pedagoogikaülikool, Tallinn; Hiiumaa Kaitsealade Administratsioon, Kärdla.

KÜTTIM, E., LEPP, P., REIKMANN, P., PIHEL, S. & KASKOR, V. (2002): Nad tegid toad tuule pääle, elud ilma ääre pääle… Lood Hiiumaa Kõpu poolsaare inimestest, paikadest, sündmustest ja isesugustest juhtumistest.. Keskkonnainvesteeringute Keskuse looduskaitse programm, Hiiumaa Kaitsealade Administratsioon, Kärdla.

LEITO, T., PÕLLO, H., KOKOVKIN, T., VAHTRA, K. & POST, R. (2002): Kõpu. Väärtused ja võimalused.. , , 13.

HIIU MAAVALITSUS (2002): Hiiumaa arvudes 2001.. , , 28.

LEITO, T. (2002): Hiiumaa kaitstavad looduse üksikobjektid./Hiiumaa protection of landmarks.. , , 10.

KOKOVKIN, T. (2002): Väinamere loodus ja maaelu. Kagu-Hiiumaa rannik.. , , .

MÄGI, O. (2003): Hiidlased II maailmasõja lahingutes.. Hiiumaa Rahvapärandi Kaitse ja Kasutamise Sihtasutus, Kärdla.

KASKOR, V. (2003): Hiiumaa ringteed.. Maalehe Raamat, Tallinn.

SPASSOV, L. & TERAS, E. (2003): Mälestusi Kärdla Kalevivabrikust.. Trükikoda AS Folger Art, Tehniline toimetus Kirjastuskeskus.

HARJAK, E. (2003): Hiiumaa majandusülevaade 2002. , , 40.

HIIU MAAVALITSUS (2003): Hiiumaa arvudes 2002.. , , 36.

MARGUS, M. & MEIKAR, T. (2004): Bernhard Alexander Tuiskvere. Eesti Metsaselts, Tartu.

KOKOVKIN, T. (2004): Kohtumispaik. Biosfääri kaitsealade kogemus maailmas ja Eestis, iseäranis Hiiumaal.. Uurimiskeskus Arhipelaag, Kärdla.

PÕLLU, K. (2004): Hiiumaa rahvapärane ehituskunst. Eesti Kunstiakadeemia uurimisreiside materjalide põhjal.. Kirjastus “Ilmamaa”, Tartu.

SAARD, R. (2004): Kalana. Ühe küla lugu. Minevik ja tänapäev.. Riho Saard, Print Best Trükikoda, Kalana.

SAAR, E. (2004): Hiiumaa – kiviajast tänapäevani.. AS Pakett trükikoda.

LIIK, V. (2004): Meenutusi möödunust.. Kärdla Bapristikogudus.

WELLS, D. & PÕLLO, H. (2004): Tuletorniring. Ehk veel üks võimalus tutvumiseks Hiiumaaga.. MTÜ Hiiumaa Turismiliit, Kärdla.

HARJAK, E. & JÕPISELG, O. (2004): Hiiumaa majandusülevaade 2003. , , 40.

HIIU MAAVALITSUS (2004): Hiiumaa arvudes 2003.. , , 36.

LEITO, T. & TUULIK, T. (2004): Hiiumaa kaitstavad taimeliigid./Hiiumaa protected plant species.. , , 24.

LEITO, T. (2004): Hiiumaa loodusväärtused./Natural heritage of Hiiumaa.. , , 10.

VOOLE, V. & TERAS, E. (2005): Vana õpetaja meenutab…. .

HEDMAN, J. (2005): Gammalsvenskby. The true story of the Swedish settlement in Ukraine.. , , .

SAARD, R. (2005): Hirmuste. Küla niitude rüpes.. Riho Saard, Kõpu Piirkonna Arendusselts Valguskiir, Print Best Trükikoda.

KRAAVIK, L., VALK, A. & HEINMETS, V.J. (2005): Aadma küla 1565-2005.. Kuriste Haridusselts, Haapsalu Trükikoda.

HARJAK, E. & KATTEL, A. (2005): Hiiumaa majandusülevaade 2004. , , 41.

LEITO, T. & VAHTRA, K. (2005): Õppe- ja matkarajad Hiiumaal./Nature trails in Hiiumaa.. , , 23.

LEITO, T. (2005): Hiiumaa laidude ja Käina lahe rahvusvahelise tähtsusega märgala kaitsekorralduskava 2004-2013 lühiülevaade.. , , 10.

LEITO, T. & PÕDRA, M. (2005): Kaitsealused loomaliigid Hiiumaal./Protected fauna of Hiiumaa.. , , 23.

LAREDEI, P. (2006): Õigeusk vanal Hiiumaal.. .

SUUROJA, K. & SUUROJA, M. (2006): Eesti 100 rändrahnu.. OÜ GeoTrail KS, Tallinn.

SÄRG, A. (2006): Hiiumaa mõisad ja mõisnikud.. Kirjastus “Argo”, Tallinn.

SAARD, R. (2006): Kiduspe. Kõpu poolsaare lõunaranniku põlisküla.. Riho Saard, Print Best Trükikoda, Kiduspe.

LEITO, T., KOKOVKIN, T., MILLER, R., PÕDRA, M. & VAHTRA, K. (2006): Euroopas väärtustatud elupaigad, taime- ja loomaliigid Kõpus.. Eesti Loodusfoto, Kõpu Life-Nature projekt.

TRÄDER, L. & MALK, T. (2006): Meenutusi elust. Kõrgessaare valla eakate inimeste elulood, saatused ning mõtted ja soovid 2005. aastal.. Hiiumaa, Kõrgessaare.

LUHT, L. (2006): Kaugete aegade mälestused. Elistvere kultuuri- ja kodukandi lood, I vihik.. Linda Luht.

HARJAK, E., LÜSI, M. & KATTEL, A. (2006): Hiiumaa majandusülevaade 2005. , , 41.

EHRLICH, L., JÜRIADO, I. & JÜSSI, I.J. (2007): Uurimisretked Väinamere laidudele.. Riiklik Looduskaitsekeskus Hiiu-Lääne regioon.

PRAUST, V. (2007): Läänemaa mõisad.. Tänapäev.

SAARD, R. (2007): Kalana. Iidse kalaküla lugu.. Riho Saard, Infotrükk, Kalana.

SAARD, R. (2007): Mägipe ja Suurepsi. Kõpu poolsaare taevased külad.. Riho Saard, Infotrükk.

TATTER, P. (2007): Kes me oleme, kust me tuleme. Jausa küla ajalugu.. OÜ Ofset trükikoda EVG Print.

HARJAK, E., KATTEL, A. & LÜSI, M. (2007): Hiiumaa majandusülevaade 2006.. Hiiumaa Ettevõtjate Liit; AS Hansapank Kärdla kontor; Hiiu Maavalitsus; Sihtasutus Tuuru; City Print OÜ.

SAKLA, H. (2008): Mänspäe koolist mõeldes.. .

SUUROJA, K. (2008): Kärdla meteorite crater.. OÜ GeoTrail KS, Tallinn.

SUUROJA, K. (2008): Kärdla meteoriidikraater.. OÜ GeoTrail KS, Tallinn.

SOKOLOV, B. (2008): Parun Ungern. Must ratsanik.. Kirjastus “Argo”, Tallinn.

KOKOVKIN, T. & VAHER, V. (2008): Kärdla sisepeegeldus.. OÜ Pelagis, Kärdla Linnavalitsuse tellimusel.

ALOP, A., KANN, J. & RAUKAS, A. (2008): Väinamere regiooni jätkusuutliku kalanduse arengukava 2007-2013.. Eesti Mereakadeemia toimetised nr 6.

SAARD, R. (2008): Luidja – värav Kõpu poolsaarele. Villama, Kopa, Luidja, Poama, Palli, Heistesoo.. Riho Saard, Infotrükk, Luidja.

MÕNISTE, M. (2008): Militaarne Hiiumaa.. , , 25.

AITSAM, M. (2009): Hiiu lossist Siberisse. Ajalooline romaan legendaarseist Hiiu mereröövleist.. Kirjastus “Ilmamaa”.

SAARD, R. & SAARD, K. (2009): Kolme küla lugu. Kaleste, Ojaküla, Ülendi.. Riho ja Külli Saard, AS Ecoprint, Tallinn.

KURS, O. (2010): Eesti maateadlasi 5. Leo Tiik. Tartu Ülikooli Geograafia osakond, Tartu.

SAARD, R. (2010): Jausa kooli ajalugu 1865-1965.. Alfapress, Tallinn.

HARJAK, E. & LÜSI, M. (2010): Hiiumaa majandusülevaade 2009. , , 66.

KOKOVKIN, T. (2011): Iidlaste moodi Hiiumaa. Leader- projektid Hiiumaal 2009-2010. OÜ Pelagis, MTÜ Hiidlaste Koostöökogu tellimusel..

ILVES, A., JUHKAM, M. & JÄRVA, L.J. (2011): Hiiumaa pärandkultuurist. Saaremaa pärandkultuurist.. Lõuna-Soome ja Eesti INTERREG IVa programm.

HARJAK, E. & LÜSI, M. (2011): Hiiumaa majandusülevaade 2010. , , 63.

LAID, K. (2012): 55 aastat Hiiumaa võrkpalliturniiri.. Hiiumaa Võrkpalliklubi.

OJA, M., ROSENTHAL, K., SAAR, T. & UUSKARI, J. (2012): Eesti kultuuriloo õppematerjal V. Hiiumaa.. Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnõpetajate Selts, Tallinn.

KASKOR, V., LUKAS, D., LEIS-ASTE, M. & MÕNISTE, M. (2013): Hiiumaa kalmistud. Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsi väljaanne nr 1, Kärdla.

KÕMMUS, J. (2014): Iiu Leiger. Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, Tartu.

SUUROJA, M. & SUUROJA, K. (2014): Hiiumaa loodusmonumendid.. OÜ GeoTrail KS.

LUKAS, D. (2014): Ajaloolised võtted.. MTÜ Ajaloolised Võtted, Kärdla.

HELLSTRÖM, K. (2014): Suuremõisa park Hiiumaal.. , , Voldik ja väike pargi kaart.

HELLSTRÖM, K. & KASKOR, V. (2014): Hiiu-Suuremõisa (Dago-Grossenhof).. , , 23.

SAUER, L. (2015): Hiiumaa spordi lugu 1946-1960. Mälestusteraamat.. Kärdla.

KÜLVET, V. (2015): Maakondade pärandi jälgedel II. Eesti maakondlikud organisatsioonid Torontos 1993-2015. Koguteos.. Maakondlik Esinduskogu Torontos; Town Press, Kanada.

RUSSWURM, C. (2015): Eibofolke ehk rootslased Eestimaa randadel ja Ruhnus.. MTÜ Eestirootsi Akadeemia; SA Kultuurileht, Haapsalu.

LUKAS, D. & KOIT, K. (2015): Kärdla aknad.. Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsi väljaanne nr 2, Kärdla.

PÕLLO, H., TELVIK, A. & MÄEOTS, E.(. (2015): Hiiumaa: loodus, aeg, inimene.. MTÜ Hiiumaa Teabekapital, Kärdla.

LUHT, L. (2015): Elistvere mõis ja Ungern-Sternbergid.. Linda Luht.

KOKLA, P. (2015): Hiiu sõnaraamat.. Eesti Keele Instituut; Eesti keele Sihtasutus; MTÜ Hiiu Öko, Kärdla.

SÄRG, A. (2016): Hiiumaa mõisad. Autor ja kirjastus Argo.

KÕMMUS, J. (2016): Hiiumaa meremees jutustab. Uurimusi ja mälestusi Hiiumaa mereloost I. EKM Teaduskirjastus, Tartu.

LUKAS, D. & LEIS-ASTE, M. (2016): Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsi Toimetised nr 1. , , 256.

KOKOVKIN, T. (2016): Päevapakk: Hiiumaa Muuseumi uurimused 2015. SA Hiiumaa Muuseumid.

JÕGISU, E. (2016): Kuldsete kätega meistrimees.. Auratrükk, Tallinn.

LAUR, R. (2017): Vanaema mesipuu otsas ehk Hiiumaa – Liidia 100 noorusaastat.. Laur, Risto.

LIPU, S. (2017): Armuadrale sündinud.. Lipu, Sende, Sõru ots.

KIRME, K. (2017): Päevapakk II: Emmaste konstaabli Koit Kirme okkaline elukäik.. SA Hiiumaa Muuseumid.

FROLOVA, K. (2017): Kärdla laudis ja puitdekoor.. Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsi väljaanne nr 6, Kärdla.

LEPISTO, E. (2018): Mere ja maa vahel. Kaugetelt meredelt kodurandadesse.. Klubi Pühalepa Vanamehed.