JÕULUROGRAMM 2021

Meenutusi jõuluprogrammist


Hiiumaa Muuseumi 2021. aasta jõuluprogramm oli lõimitud Eesti Rahvusarhiivi näitusega “Kirju ühest sajandist”. Elamuslik programm toimus 6.-30. detsembrini ning oli suunatud kolmele vanuserühmale: lasteaed, põhikool ja gümnaasium.  

Lasteaia ja I klassi lapsi tervitasid lõbusad päkapikud 
Mudilasi tervitasid lõbusad päkapikud ning üheskoos asuti arutama, mis on arhiiv ja mida seal hoitakse, loeti õpetlikke päkapikukirju ja mõtiskleti teemal, kuidas olla pai. Üheskoos vooliti maitsvaid suhkrukringleid, räägiti jõulukuuse tuppa toomise kombest, joonistati pühadepilte ja meisterdati endale tublide tegevuste meelespea.

Programmist võtsid osa lasteaialapsed ja I klassi lapsed, kokku 10 gruppi. Lapsi osales kokku 113 ja neid saatis programmides 23 õpetajat. 

Näitemäng põhikooli õpilastele ja täiskasvanutele 
Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste programmi keskseks osaks oli näitemäng, mille stsenaristiks oli Helgi Põllo ning etenduse kandis ette muuseumi kollektiiv. Näitemängus liikus jutustus läbi päris kirjade, mis on muuseumi- ja erakogust :

  • 1890. aastal kirjutas meremees Juhannes oma armsamale Hiiu saarel; 
  • 1900 aastal kirjutas Venemaal sõjaväes teeniv perepoeg Kustav kirja oma perele; 
  • 1905.a. kirjutas Kustav kirja juba Manžuuriast, kuhu ta Vene-Jaapani sõja tõttu teenima oli määratud; 
  • 1926. aasta kiri rääkis Osvaldist, kes oli Ameerikasse õppima sõitnud; 
  • 1945. aasta kirjas kirjutas Paula kodustele ärevatest aegadest ja kasinast eluolust; 
  • 1978. aastal kirjutas üliõpilasest tütar kodustele elamustest Kirgiisia matkareisilt. 

Näitemängule järgnesid praktilised tegevused töötubades ja kirjade näituse külastus. Ühes töötoas tutvuti kringli tekkelooga ja legendidega ning küpsetati ka ise kringel. Teises töötoas kirjutati vastavalt vanuseastmele: kiri jõuluvanale või päkapikule jõulusoovidest; kiri sõbrale tänasest päevast; kiri tuttavale vabal teemal. Lisaks said kõik soovijad proovida ka trükimasinaga trükkimist. Programmi lõpetuseks koguneti suures saalis, mida ehtis ilus jõulupuu. Kuuse taustal tehti grupipilte ja kuulati luuleridu, mis trükimasinal kirja sai pandud. 

Programmist võttis osa 18 gruppi põhikooli I-VIII klassi õpilasi. Kokku osales 224 õpilast ja neid saatis programmides 27 õpetajat. Toredaks üllatuseks olid kaks täiskasvanute gruppi, kellest ühed kaugõppe gümnasistid. Kokku osales 31 täiskasvanut. 

Hiiumaa Muuseumipere tänab kõiki jõuluprogrammis osalejaid. Eriline tänu õpetajatele, kes oma õpilastega programmist osa võtsid. Ootame teid kõiki ka edaspidi osa saama Muuseumi programmidest.