Erasmus+ õpiränded

Projekti “Ajakastid – täiskasvanud kogukonnaliikmete õpikogemuse avardamine ja mälu hoogustamine” käigus tegime koostööd kolme piirkonnaga (Sloveenia, Šotimaa ja Soome), kuna on teada, et just nendes piirkondades on hästi korraldatud uudsed täiskasvanuõppe meetodid nö “muuseumist välja”. Täpsemalt on tegemist spetsiaalselt koostatud komplektidega (nn ajakastidega), kuhu on koondatud muuseumi kogude põhjal esemed ja neid kirjeldavad lisamaterjalid, vastavalt sihtrühmale ja õpivajadusele. Niisuguseid komplekte – vajadusel koos muuseumipedagoogiga – saab laenutada näiteks kultuuriasutustesse, täiskasvanuõppe keskustesse, ka koolidesse jne eri ajastute või teemade lisamaterjalina. Samas saab niisuguseid ettevalmistatud “kaste” kasutada vanemate inimeste intervjueerimisel, mälestuste kogumisel, kus esemete kaudu värskendatakse mälu ja aidatakse luua seoseid. Käesoleva õpirände projekti käigus tutvusid meie spetsialistid eelpoolnimetatud meetodiga partnermuuseumides ja jagasid ka oma kogemusi.

Kokku toimus kuus õpirännet, millest võttis osa kolm Hiiumaa Muuseumi töötajat.

Õpirännetel saadud kogemusi kasutame nn Laenumuuseumi loomisel Hiiumaa Muuseumi hästi süstematiseeritud abikogu baasil. Õpetame nende kasutamist päevakeskuste ja hooldekodude tegevusjuhtidele, kultuuritöötajatele, õpetajatele, külaseltsidele. Saame neid ka ise oma õppepäevadel kasutada.

Projekt kestis augustist 2017 kuni aprillini 2019.

Ülevaade õpiränne Soome ICOM august 2017

Ülevaade õpiränne Edinburghi (Šotimaa) oktoober 2017

Ülevaade õpiränne Sloveeniasse veebruar 2019