Dokumendid

SA Hiiumaa Muuseumid ametlikud dokumendid:

Arengukava

SA Hiiumaa Muuseumid asutamisleping

SA Hiiumaa Muuseumid põhikiri

SA Hiiumaa Muuseumid muuseumikogu korralduse põhimõtted

Majandusaasta aruanded ja nõukogu töö:

SA Hiiumaa Muuseumid 2022 IV kvartal tulemiaruanne, rahavoogude aruanne ja bilanss

SA Hiiumaa Muuseumid majandusaasta aruanne 2021

SA Hiiumaa Muuseumid majandusaasta aruanne 2020

SA Hiiumaa Muuseumid majandusaasta aruanne 2019

SA Hiiumaa Muuseumid majandusaasta aruanne 2018

SA Hiiumaa Muuseumid majandusaasta aruanne 2017