MUUSEUMITUUR: Hiiumaa väärindamine ja turundamine muuseumide kaudu

Projekti rahastab Euroopa Liidu Maaelu Arengu Põllumajandusfond oma LEADER meetme kaudu.

Projekti üldine eesmärk on parandada Hiiumaa tuntust ja võimendada turundust siinsete muuseumide baasil. Projekti vahetud eesmärgid on:

  1. Hiiumaad kui tervikut katvate muuseumidepõhiste külastusmarsruutide väljatöötamine.
  2. Muuseumigiidide grupi loomine ja koolitamine.
  3. Õpilasprogrammide koostamine Hiiumaa tutvustamiseks klassivälise õppena.
  4. Uue Hiiumaa-teemalise püsiekspositsiooni väljatöötamine.

Probleemi kirjeldus. Tänaseks on tekkinud olukord, kus uuendamist vajavad mitmed Hiiumaa giidinduse ja muuseumidega seotud olukorrad. Kunagi aktiivne giidide ring on kahanenud, aastaid ei ole juurde tulnud uusi noori giide. Muuseumi Hiiumaa-teemaline ekspositsioon ulatub 1970 aastatesse, see vajab sisulist uuendamist ja põhjalikku materiaalset kaasajastamist. Uut hingamist vajab muuseumi ja koolide kontakt, Hiiumaa-teemaliste muuseumiprogrammide koostamine ja nende sidumine koolide õppekavadega. Ka kunagised ekskursioonide marsruudid on paljuski kaotanud seose Hiiumaa ajaloo ja pärandiga. Käesolev projekt kavatseb nimetatud lahtised otsad kokku siduda ja Hiiumaa kultuuripärandit paremini turundada, kasutades selleks Hiiumaa muuseumide varamut.

Tulemus. Projekt läheneb Hiiumaale kui tervikule, kaasates kõiki praegused Hiiumaa omavalitsusi või nende allasutusi. Kuue muuseumi baasil loodi 3 temaatilist külastusmarsruuti gruppidele: Kaunid kunstid Hiiumaal, Hiiumaa loodus ja eluolu ning Merendus, kalandus, tööstus Hiiumaal. See on suurepärane võimalus tutvuda Hiiumaaga, uurides kohaliku eluolu ja looduse seoseid või saare rikast kultuurilugu või hoopis vaadates lähemalt ettevõtlike saareelanike saavutusi. Marsruutide juurde töötati välja kooliõpilastele pakutavad muuseumiprogrammid ja õppematerjalid klassiväliseks tööks.

Projekti raames toimus ka üheaastane loengusari, kus said osaleda kõik huvilised, kes soovivad põhjalikumalt tutvustada külalistele Hiiumaa muuseume. Õppetöö käigus saadi teadmisi kuuest Hiiumaa muuseumist (Kassari näitusemaja, R. Tobiase sünnimaja, Pikk Maja Kärdlas, Mihkli talumuuseum, Sõru muuseum, Palade Hariduskeskuse kivimaja ja Soera talumuuseum) ning nende ekspositsioonide peateemadest. Koolituse lõpetas 18 giidi – nii senised kui uued tulijad.

Koostöö vormis töötati välja Kassari muuseumimajja uus Hiiumaa-teemaline püsiekspositsiooni lahendus, mis kannab pealkirja “Elu saarel. Tuli, vesi, õhk, maa.”. Uus püsiekspositsioon avati külastajatele 20. mail 2018. aastal.

Muuseumigiidide koolituse õppekava

Projekti kestus: mai 2017 – mai 2019

 

UUDISED
23.04.2019 Hiiumaa muuseumituurid gruppidele
28.11.2018 Lõppes muuseumigiidide koolitus!
18.09.2017 Algas loengusari “MUUSEUMITUUR: Hiiumaa väärindamine ja turundamine muuseumide kaudu”
22.08.2017 Hakka giidiks!
10.06.2017 Hiiumaa Muuseum alustas uut projekti