Meri kui saatus. Hiidlase lugu

Näitus Kassari ekspositsioonimajas

TX_16_05_F1996See jutustusena esitatud näitus põhineb paljude Hiiumaa meremeeste mälestustel, päevikutekstidel, kirjadel ja arhiividokumentidel. Meie poolt välja mõeldud Gustav, kes justkui sündis 1876. aastal, räägib siin oma elust, asetleidnud sündmustest ja kuuldud juhtumistest. Tema on see, kes võtab kokku ja piiritleb ajas tollaste Hiiumaa meremeeste saatuse. Lugu täiendavad ja muudavad ajastutruuks esemed ning fotod. Viimaste kohta saab lisaselgitusi käsitekstidest.

Põhiosa esemetest ja fotodest näitusel on Sihtasutusest HiiumaTX_16_05_F2003a muuseumid, abistasid ka SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, Suursadama Meremuuseum, Aleksander Vanjuk ja Erich Tõnismaa.

Tekst ja ideelahendus: Helgi Põllo
Kujundus: Mae Kivilo
Meeskond: Kauri Kiivramees; Urmas Liit, Toomas Kokovkin