Sammuke lähemal museaalide paremale säilitamisele

2017. aasta oli Hiiumaa Muuseumis suur paberist museaalide säiltamistingimuste parendamise  aasta. Kultuuriministeeriumi kaasabil soetas muuseum viis uut arhiiviriiulit, kunstikapi ning ligi 70 happevaba arhiivikarpi.

Fotokogusse kuuluvad ca 12 000 fotot, mida seni hoiustati kohmakates metallkappides, on nüüd ringi pakendatud happevabadesse karpidesse ja oma koha leidnud vastsetel arhiiviriiulitel. Suures ruumikitsikuses olnud arhiivihoidla sai lisaruumi, kus lisaks parematele säilitustingimustele on nüüd ruumi ja jätkusuutlikkust uutele museaalidele.

Muuseumide infosüsteemi kodulehel muis.ee on Hiiumaa Muuseumi fotokogusse, arhiivi ja raamatukogusse kuuluvad museaalid digiteeritud ja vastavalt nõuetele kirjeldatud.

Soovime kõigile tegusat Euroopa kultuuripärandiaastat!