Peaingel Gabrieli pühapilt on korda tehtud

Eesti Apostlik-Õigeusu Emmaste kirikut, mida viimastel aastatel on hoogsalt renoveeritud, tunnevad kohalikud Kuriste kirikuna. 2014. aastal vahetati seal välja ikonostaasi tugevalt kahjustunud vasakpoolne uks ning väga halvas seisukorras pühapilti pakuti Hiiumaa muuseumile. Pika arutelu järel võttis muuseum ukse oma kogusse ja aastal 2019 õnnestus see saata konserveerimisele. Töö puitalusel õlimaaliga kestis pea kaks aastat, mille käigus kasutati mitmeid töövõtteid Eestis esmakordselt, nagu ikooni servade kiht-kihilt ülesehitamine tselluloosipurust ja liimist valmistatud massiga. Ebaühtlaste servade taastamiseks kulus 5–8 kihti materjali. Töö teostajateks olid Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskuse Kanut restaureerijad Maria Lillepruun ning Harle Poomann. Pilt varustati ka edasist eksponeerimist võimaldava raamiga. Kauni väljanägemise saanud töö on esitatud ka Eesti muuseumide aasta konserveerimistöö auhinnale.

Sellel Jumalasünnitaja Sündimise kiriku endisel ikonostaasi uksel on kujutatud Peaingel Gabrieli. Gabriel on üks seitsmest peainglist, kes seisavad Jumala trooni ees. Vaid kolme on Ilmutusraamatus ka nimepidi nimetatud, need on Gabriel, Miikael ja Rafael. Inglid olid teatavasti sõnumitoojad ja Gabriel selles rollis kõige tähtsam. Just seetõttu on Gabrielist saanud ka kommunikatsiooniga tegelejate kaitsepühak.

Pühapilt enne ja pärast konserveerimist
laius: 67 cm, paksus: 3 cm, pikkus: 214 cm

HKM 6333 K 1320