Rännukirg – hiidlaste rändpüügiretked

plakat_rändpüük-page001

Näitus Pikas Majas

Näitus räägib loo rändpüügist Hiiumaa kalanduses, mis on olnud hiidlastele omane juba „aegade algusest“. Vähemasti arvasid pärnakad nii. Esmased kirjalikud teated pärinevad rändpüügist 18. sajandist kui viidatakse hiiu meestele, kes on läinud võõrastele randadele kalastama. Teada on, et püügil käidi Põhja-Eesti, Saaremaa ja Pärnumaa randadel. Neist enim materjali on säilinud just hiidlaste rändpüügist Pärnumaa randadesse. Võrgurandades – nagu kutsuti rändpüügikohti, püüti peamiselt räime, mida müüdi ja vahetati mandril, et nii saada endale lisasissetulekut talupidamise kõrval.

II maailmasõja järel muutus kalapüük endisest veelgi prioriteetsemaks, sest kalapüügis nähti Nõukogude Liidu toidunappusele ühte lahendust. Seega muutus püük märkimisväärselt tööstuslikumaks – laiemat levis traalpüük, kastmõrrad ning varasemast oluliselt suuremad kalapüügilaevad. 1953. aastal lõppesid rändpüügiretked Pärnumaa randadesse, sest olid avastatud kalarohked püügipiirkonnad Haldis, Suursadamas ja Salinõmmes. Mõtteliseks jätkuks olid Hiiumaa kalurikolhooside kalapüügireisid ookeanile, mis algasid 1960. aastal, kuid katkesid peagi ebaedukuse tõttu. Alles 1967. aastal, kui heeringapüügil võeti kasutusele seinnoodad muutus Atlandi reisid majanduslikult tasuvaks.

Kui Teid jäi siiski huvitama küsimus, kuidas rändpüük toimus ning mis moodi see ajas muutus, siis tulge ja külastage meid. Näha saab fotomaterjali rändpüügireisidest, erinevaid filmikaadreid kalastamisest Pärnu lahel 1939. ja 1953. aastal ja isegi Hiiu Kalurile kuulunud heeringapüügilaeva maketti.

Idee autor: Kauri Kiivramees
Teostus: Kauri Kiivramees, Toomas Kokovkin, Urmas Liit
Täname näituse valmimisele kaasaaitajaid: Sõru Muuseum, Hiiumaa Meremuuseum, SA Pärnu Muuseum, Eesti Kunstimuuseum, Eesti Meremuuseum, Rahvusarhiiv, AS Hiiu Kalur, Hiiumaa Mereagentuur OÜ, Henn Noor, Külli Korol, Marko Pruul, Ilmi Aksli.

Näitus jääb Hiiumaa Muuseumi Pikas Majas avatuks kuni novembri lõpuni 2016. aastal.