Puud ja inimesed

Näitus koosneb ca 25 infostendist, mida ilmestavad ajaloolis-etnograafilised fotod ERMi kogudest ja vastava puuliigi kasutusvaldkonna kirjeldused. Külastaja saab stenditekstide ja esemete kaudu põhjaliku ülevaate 15 puuliigi olulisusest endisaegse talu majapidamises. Näituseesemete valmistamiseks on kasutatud traditsioonilisi ja arhailisi töövõtteid, mis omakorda väärtustab rahvapärast puukäsitööd, aitab seda tutvustada ning propageerida.

Näituse Idee pärineb etnoloog Ants Viirese samanimelisest raamatust.

Tekst ja esemed Meelis Kihulane. Kunstnik Epp Margna

Näitus jääb avatuks aasta lõpuni.