NOVEMBER 1967

2. november 1967 Nõukogude Hiiumaa nr 129

TULUKESEST HIIGLASLIKU LÕKKENI
   Viiskümmend aastat tagasi läitis V. I. Lenin Neeva kallastel ülestõusutulukese. Puhkes Oktoobrirevolutsioon.
   Nüüd on sellest tulukesest saanud hiiglaslik lõke, mille soojust ja valgust tunnevad ning näevad kogu planeet Maa elanikud.
   Kogu progressiivne elanikkond tähistab Oktoobrirevolutsiooni 50. aastapäeva. Loe täispikka teksti

 

4. november 1967 Nõukogude Hiiumaa nr 130

TULGE VÕISTLEMA!
   ALMAVÜ Hiiumaa rajooni tehniliste spordialade klubi korraldab 8. novembril algusega kell 11.00 autode kahevõistluse (vigursõit ja sprint). Võistlusest osavõtjate registreerimine algab kell 10.30 Kärdlas Põllumäel. Võistlusest osavõtuks on auto kohapeal olemas. Loe täispikka teksti

 

7. november 1967 Nõukogude Hiiumaa nr 131

SUUR JUUBEL
   Pool  sajandit on möödunud sellest, mil bolševike partei  V. I. Lenini juhtimisel viis Venemaa töölised ja talupojad, soldatid ja madrused relvastatud ülestõusule. Toimus võidukas Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon ja inimkond astus uude ajastusse.
   Koos nõukogude rahvaga tähistab Suure Oktoobri juubelit kogu progressiivne inimkond. Kõikjal tehakse rõõmustavaid kokkuvõtteid, kõikjal kõneldakse vaimustusega sellest suurest edust, mida nõukogude rahvas kommunistliku partei juhtimisel on saavutanud.
   Suure juubeli puhul on põhjust heita pilk tagasi ja vaadata, missugused muudatused on toimunud meie väikesel kodusaarel. Loe täispikka teksti

 

11. november 1967 Nõukogude Hiiumaa nr 132

VÕETI VASTU ÜLELIIDULINE RÄNDPUNALIPP
   «Hiiu Kaluri» kolhoosi rahvas kogunes Oktoobrirevolutsiooni juubelipeoks esmakordselt oma uude klubiruumi.
   Peokõneks anti sõna kolhoosi parteikomitee sekretärile Johannes Liivale, kes rääkis kollektiivi saavutustest oktoobrieelses sotsialistlikus võistluses ning kandis ette, et kõik võetud kohustused on täidetud. Kõneleja märkis, et «Hiiu Kaluri» kolhoos püüab käesoleval aastal samapalju kala kui kogu Eesti NSV kalurid 1945. aastal kokku. Loe täispikka teksti

 

16. november 1967 Nõukogude Hiiumaa nr 134

PUIDUTÖÖSTUS HAKKAB VALMIMA
   Hiiumaa Tööstusliku Metsamajandi territooriumil Käina maantee ääres seisab juba ammu pealtnäha päris valmis tööstushoone. Nüüd on käsil viimased tegemised selleks, et hoone saaks valmis ka seestpoolt ning võiks aastavahetusel käiku minna. Jutt on puidutööstusest. On juba paigaldatud tööpingid tootmisliinil, korras on elektriseadmed. Ehitusjaoskonna mehed seavad praegu üles pneumaatilise transportööri torustikku. Loe täispikka teksti

 

25. november 1967 Nõukogude Hiiumaa nr 138

KASSARI ÜHISKONDLIK EKSKURSIOONIJUHT
   Meid võetakse vastu lahke naeratusega. Kodused talitused jäetakse kõrvale ja nooruslikult tõtliku sammuga rutatakse avama kirjanik Aino Kalda suvemaja ust. Tutvustatakse tube, tulevad seletused, neisse põimuvad omakorda mälestused. Loe täispikka teksti