Näitused Pikas Majas

Meelis Kihulase näitus “Puud ja inimesed”
Näitus on keskendunud rahvapärases puutöös enimkasutatud puuliikidele. Osad ka sellised, millede kasutusvaldkonnad ja väärtustus on tänases kultuuriruumis oma kunagise olulisuse kaugelt minetanud.

Loe edasi...

Kaljo Põllu 85
Hiiumaa juurtega suurmehe uuenduslikud maalid Simmo Põllu, Viidas Põllu ja Andres Eilarti kogudest.

Loe edasi…

Nähtamatu juubilar – Kärdla kalevivabrik 190
Näitusel saab ülevaate vabriku nähtamatust mõjust Kärdla linnale ja selle elanike eluviisi kujunemisele, põnevatest vabrikuga seotud tegelastest ja nende lugudest ning veidi ka raskest tööst vabriku sees.

Loe edasi…