Näitused Kassari muuseumimajas

Hiiumaa Muuseum 50

Näitusel esitame kokkuvõtva loo muutustest ja muudatustest muuseumitöös 50 aasta jooksul. Esimeses ruumis on 1997. aastaks valminud fotostend rohkete ülesvõtetega sündmustest ja inimestest, teises näiteid eri aegadest pärit väljapanekutest ning muuseumitöö põhivaldkondadest. Teadetetulp ruumi keskmes tuletab leheartiklite kaudu meelde, mida meist on kirjutatud.

Meri kui saatus. Hiidlase lugu
See jutustusena esitatud näitus põhineb paljude Hiiumaa meremeeste mälestustel, päevikutekstidel, kirjadel ja arhiividokumentidel. Meie poolt välja mõeldud Gustav, kes justkui sündis 1876. aastal, räägib siin oma elust, asetleidnud sündmustest ja kuuldud juhtumistest.

Loe edasi…

Püsinäitus Kassari muuseumimajas

Kassari mõisa paekivist ehitatud valitsejamajas asub Hiiumaa ajalugu ja loodust tutvustav püsiekspositsioon. Muuseumis on väga palju esemeid, mis annavad lühidalt ülevaate elust saarel 13. sajandist kuni Eesti Vabariigi taasiseseisvumiseni. Siin on näiteid talupoja- ja mõisakultuurist, külaelust, käsitööst, põllumajandusest ning hariduse ajaloost.

Hiiumaa Muuseum alustas selles majas tööd 1967. aastal ja sellest ajast alates on ta säilitanud oma nostalgilise klassikalise koduloomuuseumi atmosfääri.