Konkurss Sihtasutuse Hiiumaa Muuseumid juhatuse liikme ametikohale

Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid kuulutab välja avaliku konkursi Sihtasutuse Hiiumaa Muuseumid juhatuse liikme koha täitmiseks.

Sihtasutuse eesmärk on oma vara valitsemise ja kasutamise kaudu koguda, säilitada, uurida ja vahendada Hiiumaa kultuuripärandit hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel ning tugevdada Hiiumaa kultuuri-, haridus- ja turismialast konkurentsivõimet.

Juhatuse liige vastutab sihtasutuse igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest.  Oluline ülesanne on muuseumi sisulise ning majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ning kavandatu elluviimine. Juhatuse liikme ülesanded tulenevad sihtasutuse nõukogu otsustest, sihtasutuse põhikirjast ja kehtivatest õigusaktidest.

Kandideerimise eelduseks on:

 • kõrgharidus;
 • eelnev juhtimiskogemus;
 • eesti keele valdamine ning vähemalt ühe võõrkeele oskus (soovitavalt inglise) ametikohal töötamiseks vajalikul tasemel;
 • muuseumi- ja kultuuripärandi valdkonna tundmine,
 • muuseumi juhtimiseks vajalike õigusaktide tundmine, majandusalased üldteadmised ja teadmised asutuse finantsjuhtimisest;
 • inimeste ja protsesside juhtimise kogemus, algatus- ja analüüsivõime;
 • hea suhtlemisoskus, oskus suhelda avalikkusega ning teha koostööd avalike huvide elluviimisel.

Kasuks tuleb rahvusvahelise koostöö kogemus.

Kandideerijal palume esitada:

 • motiveeritud avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • kandidaadi essee teemal „Sihtasutuse Hiiumaa Muuseumid arengu võimalused ja väljakutsed aastatel 2020-2024” (kuni 3 lk).

Töökoht asub Kärdlas.

Tööle asumine: november 2019.
Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kuni viis aastat.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 2. septembril 2019 e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil konkurss@kul.ee.

Lisainformatsioon:

Marju Niinemaa

Sihtasutuse Hiiumaa Muuseumid nõukogu esimees

marju.niinemaa@gmail.com