Kaljo Põllu 85

Hiiumaa juurtega suurmehe uuenduslikud maalid Simmo Põllu, Viidas Põllu ja Andres Eilarti kogudest

Selle aasta 28. novembril saanuks Kaljo Põllu 85-aastaseks. Hiiumaalt pärit kunstiuuendaja, oma õpilaste vaimne juht ja suunaja, põhjarahvaste (aga mitte ainult) ja muidugi ka hiidlaste maailmapildi põhjalik uurija, kuid eeskätt eesti kunsti ja kultuuri suurkuju.

Tema käe all kujunes Tartu Riikliku Ülikooli kunstikabinetist oluline kultuurikese, kus tehti kunsti ja analüüsiti süvitsi kaasaegset lääne kultuuri. Kõik see toimus karmil ja piiratud ajal…

1967. aastal asutas Kaljo Põllu kunstirühmituse Visarid, juhtides selle tegevust 1972. aastani. Tartu perioodi jäävad tema esimesed abstraktsed, popilikud-opilikud graafika- ja maalialased otsingud. See oli murrang kogu eesti kunsti jaoks. Põllu ehk hiljem mõneti vältis oma varajasi katsetusi ja otsinguid, kuid ometi pöördus 1990ndail sinna omamoodi tagasi. Põllu sisemist dialoogi näeme ka sellel suurmehele pühendatud näitusel.

Kaljo Põllu ise on kirjeldanud üht oma teekonna verstaposti nõnda: „Just 1970. aastate alguses, kui olin juba kümme aastat Tartu ülikooli kunstikabineti juhatajana töötanud, toimus minu kunstialastes tõekspidamistes muutus, mis seisnes ühelt poolt kirgliku huvi taandumises tollase lääneliku kunsti kõige modernistlikumate ilmingute vastu, teisalt aga püüdlustes liikuda mingi kindlama ja püsivama vaimse aluspinna, tegeliku toetuspunkti poole. Selleks toetuspunktiks sai eesti ja meist ida pool elavate keelesugulastest rahvaste tuhandeid aastaid vana omakultuur.“

Sel näitusel on kõrvuti erinevad ajastud. Ja ainult maalid, kuigi avalikkus tunneb Kaljo Põllut isegi rohkem suurejooneliste graafikasarjade näol. Sel näitusel on kõrvuti Põllu varajane ja hilisem loomeperiood. Sel näitusel on maalid, mis on ajastu ilmekaks baromeetriks ja ühtlasi kunstiuuenduse tähtteosteks, mida publik harva näha saanud.

Teosed peegeldavad ja sõlmivad lahti suuremaid ühiskonnas valitsevaid probleemipuntraid, ilmestavad suure isiksuse otsinguid ja teda ennast – kompromissitust, sõltumatust, mõistvat kriitilisust, sügavakihilisemat mõtestatust.

Näitus tugineb Kaljo Põllu perekonna – poegade Simmo ja Viidase – kunstikogul, kes pühendunult hoiavad olulist osa suurkuju pärandist. Lisaks on näitusel Kaljo Põllu varajased maalid, mis kuuluvad Andres Eilarti kunstikogusse. Eilart on ulatuslikumalt keskendunud just Eesti 1960-1970ndate kunstiuuendusele, ta on mitmete kunstiga seotud raamatute autor ja korraldanud näitusi nii Eestis kui ka piiri taga. Ja ka temal on vanaema liini pidi Hiiumaa juured.

Kaljo Põllu maalinäitus jääb avatuks selle aasta lõpuni.