Eesti Vabariigi 500-kroonine rahatäht aastast 1996

500kr

Märtsikuu ese

Hiiumaa Muuseumi numismaatika kogu

Eesti Vabariigi 500-kroonise kujundas Vladimir Taiger, neid trükiti aastail  1991, 1994, 1996, 2000, 2007  ning rahatähed olid kasutusel ajavahemikus 1992-2010. 500-kroonise  esiküljel on kujutatud Carl Robert Jakobsoni (1841–1882) ning tagaküljel Eesti rahvuslindu suitsupääsukest maastiku taustal. Jakobsoni portree kõrval on ajalehe Sakala nimi ja selle all veel üks vaevumärgatav kujutis eesti talupoegade ning viljavihuga. Varasemal rahatähel nagu käesolev, selle juures mingit teksti pole.  2000. aastal lisati koos kaasaegsemate turvaelementidega antud kujutise ülaossa C. R. Jakobsoni poolt 1869. aastal välja antud käsiraamatu ja Eesti esimese põllumajanduse õpiku  “Teadus ja Seadus põllul.”  pealkiri. Tegemist ongi nimetatud trükise kaanepildi osaga. Kaane kujundas või vähemalt lõikas puusse Jakobsoni vend Eduard Magnus Jakobson (1847-1903), kes tegutses pikka aega Peterburis puugraveerijana. Asja teeb põnevaks aga see, et pildil olev sirbiga naine kannab Hiiumaa suverõivaid ja taamal on näha saartele tüüpiline pukktuulik. Ka kujutatud mees võiks olla hiidlane, kuid siin ei anna riietus nii selgeid vihjeid.

Millest selline valik esimesele põllumajandusõpikule? Ilmselt on eeskujuks võetud 1863. aastal Hiiumaal käinud Johan Köleri (1826–1899) joonistused hiidlastest.Teadupoolest olid Köler ja  Jakobson head tuttavad ja küllap sattus nende tutvusringkonda ka vend Eduard. Viimasele seosele viitab veel raamatu kaanekujunduse alumine osa, milleks on Köleri 1868. aastal valminud  maal kunstniku sünnikodust. Teiseks vihjab pilt hoolimata kujutatud rammusast viljavihust otseselt Eestit tabanud nälja-aastatele, kus just hiidlaste olukord oli eriti raske. Teiste väljaannete kõrval ilmus isegi ajalehes “Golos” C. R. Jakobsoni artikkel “Suur näljahäda Eestimaa kubermangu Dago saarel 1868. aastal” Selles näidati, et nälja põhjus peitub agraaroludes, mitte talupoegade saamatuses. Nii sattus just Hiiu saar 1868. aasta suvel mitte ainult Eesti- ja Liivimaa, vaid ka Venemaa ajakirjanduse tähelepanu keskpunkti  Samal ajal püüdis J. Köler saarelt väljarännanud laevatäit hiidlasi Peterburis olles igal võimalikul moel aidata.

Tänavu 3. märtsil möödub 190 aastat J. Köleri ja  26. juulil 175 aastat C. R. Jakobsoni sünnist ning 19. märtsil 134 aastat viimase surmast.

Helgi Põllo