Asutajad ja nõukogu

Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid alustas tööd 1. novembrist 2014 senise riigimuuseumi õigusjärglasena. Asutajateks on Eesti Vabariik (Kultuuriministeeriumi kaudu) ja kolm Hiiumaa valda: Emmaste, Hiiu ja Käina vald.

SA Hiiumaa Muuseumid nõukogusse kuuluvad:
Dan Lukas, esimees
Marju Niinemaa (Kultuuriministeerium)
Helve Russak (Emmaste vald)
Georg Linkov (Hiiu vald)
Sander Kopli (Käina vald)
Kadri Teller-Sepp (Rahandusministeerium)