Koopia ajavahemikus 1644-1664 Hiiumaal Hüti klaasikojas valmistatud mõõduklaasist (HKM _ 5225:2 AjN 9)

Septembrikuu ese

Nii nimetati klaase mille  silindrikujulise kupa välisküljele sulatati kindlate vahemaade järel horisontaalselt asetsevad rõõnepaelad. Paksendusega algavat rõõnepaela tuntakse laiemalt ka paelussimotiivina.

Tüüpilised Hollandis väljatöötatud mõõduklaasid olid enamasti kaheksatahulised. Selline klaasitüüp ja kaunistusviis levisid kiiresti kogu Euroopas. Hiljem kasutati rõõneniite ja paelu dekoorielemendina väga mitmetel eri tüüpi jalaga ja jalata joogiklaasidel. Eelpool kirjeldatud toodete fragmentide poolest oli rikas ka Hüti klaasikoja asukoht.

Helgi Põllo