Hüti klaasikojas toodetud neljatahuliste pudelite kaela ja põhjafragmendid

Oktoobrikuu ese

Pudelid moodustasid Hüti klaasikojas ilmselt arvukaima tooterühma. Säilinud arhiividokumentide andmeil valmistati seal aastatel 1637-1662 kokku 28790 erineva otstarbega  pudelit. Ühe aasta (1648-1649) toodanguna  on kirjas 7576 pudelit. Nende hulgas on nii väikseid fiolasid, suuremaid silinderjaid kui kerakujulisi pudeleid.

Neljatahuline pudelitüüp arenes välja XVI sajandi Saksamaal. Selle järel hakkasid neid tootma pea kõik Kesk-Eurpoopas asuvad klaasikojad. Põhjamaadesse levis see aga alles XVII sajandil. Kõige rohkem nõudsid kandilise kujuga pudeleid rändapteekrid, kuna tahulised pudelid sobisid ümmargustest paremini seljaskantavasse kastidesse. See, et pudeleid sooviti veel ka  eri suuruses, muutis nende tegemise tülikaks ja keeruliseks. Euroopas loodeti Daniel Kraffti poolt välja mõeldud pudelivormile, mis pidavat andma end paljukordselt muuta. Arvatavalt jäi leiutis siiski kasutamata, sest veel XVIII sajandi lõpus valmistati eelpoolnimetatud pudeleid üsna vabakäeliselt ja meistri enda silmamõõdu järgi.

Andmed pärinevad M. Roosma raamatust “ Hüti klaasikoda” 1966

Helgi Põllo