MUUSEUMITUUR: Hiiumaa väärindamine ja turundamine muuseumide kaudu

Projekti rahastab Euroopa Liidu Maaelu Arengu Põllumajandusfond oma LEADER meetme kaudu.

Projekti üldine eesmärk on parandada Hiiumaa tuntust ja võimendada turundust siinsete muuseumide baasil. Projekti vahetud eesmärgid on:

  1. Hiiumaad kui tervikut katvate muuseumidepõhiste külastusmarsruutide väljatöötamine.
  2. Muuseumigiidide grupi loomine ja koolitamine.
  3. Õpilasprogrammide koostamine Hiiumaa tutvustamiseks klassivälise õppena.
  4. Uue Hiiumaa-teemalise püsiekspositsiooni väljatöötamine.

Probleemi kirjeldus. Tänaseks on tekkinud olukord, kus uuendamist vajavad mitmed Hiiumaa giidinduse ja muuseumidega seotud olukorrad. Kunagi aktiivne giidide ring on kahanenud, aastaid ei ole juurde tulnud uusi noori giide. Muuseumi Hiiumaa-teemaline ekspositsioon ulatub 1970ndatesse aastatesse, see vajab sisulist uuendamist ja põhjalikku materiaalset kaasajastamist. Uut hingamist vajab muuseumi ja koolide kontakt, Hiiumaa-teemaliste muuseumiprogrammide koostamine ja nende sidumine koolide õppekavadega. Ka kunagised ekskursioonide marsruudid on paljuski kaotanud seose Hiiumaa ajaloo ja pärandiga. Käesolev projekt kavatseb nimetatud lahtised otsad kokku siduda ja Hiiumaa kultuuripärandit paremini turundada, kasutades selleks Hiiumaa muuseumide varamut.

Pakutav lahendus. Projekt läheneb Hiiumaale kui tervikule, kaasates kõiki praegused Hiiumaa omavalitsusi või nende allasutusi. Kuue muuseumi baasil luuakse külastusmarsruudid, mille põhjal koolitatakse giidid – nii senised kui uued tulijad. Eraldi töötatakse välja koolõpilastele pakutavad muuseumiprogrammid ja õppematerjalid klassiväliseks tööks. Projekti käigus, koostöö vormis, töötatakse välja uue Hiiumaa-teemalise püsiekspositsiooni lahendus.

Muuseumigiidide koolituse õppekava

Projekti kestvus: mai 2017 – mai 2019

 

UUDISED
28.11.2018 Lõppes muuseumigiidide koolitus!
18.09.2017 Algas loengusari “MUUSEUMITUUR: Hiiumaa väärindamine ja turundamine muuseumide kaudu”
22.08.2017 Hakka giidiks!
10.06.2017 Hiiumaa Muuseum alustas uut projekti