Selle kuu ese

Kalavõrk aastast 1902

Välja pandud võrk on heaks näiteks, kuidas hoiustati taolisi püüniseid väljaspool püügiaega. Tegemist on nii-öelda uue aja võrguga, sest ilmselt on selle võrgulina juba tehasetöö, kuigi muud detailid veel kodus valmistatud. Kodune võrgukudumise tehnika pole ajaga palju muutunud, küll on aga materjalid sootuks teised, millest võrke tänapäeval valmistatakse. Nii näiteks ei kohta enam võrguujukitena paksust männikoorest käbasid, omaniku infoga puidust võrgumärke ega kotikesi võrgu alumises otsas, kuhu panna kivisid raskuseks. Neid kõiki on täna asendanud poest ostetavad tehismaterjalid. Taolisi tihedasilmalisi kalavõrke kasutati kilu ja räime püüdmiseks. Hiidlased käisid paljude paatkondadega püügiretkedel Pärnu kandis ja ka Eesti põhjarannikul. Kalaretked algasid üldjuhul varakevadel peale jää minekut ning lõppesid jaanipäeva paiku, mil meres jäi kala vähemaks ning algas heinatöö. Enamik oma saagist müüdiLoe edasi…